Zakup biletów na loty krajowe i międzynarodowe na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z możliwością zakupu polis ubezpieczeniowych dla delegatów oraz zapewnieniem im transportu w drodze na lotnisko w Warszawie i z powrotem

10 września 2019 r.

znak postępowania: BDG.WZP.2710.7.2019.11.AZ

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://mnisw.ezamawiajacy.pl/ zwanej dalej Platformą.

Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

Dokumentacja niniejszego zamówienia została opublikowana przez Zamawiającego na Platformie. Wykonawca, aby zapoznać się z dokumentami zamówienia:

  1. przed upływem terminu składania ofert: w sekcji menu Lista ogłoszeń o postępowaniach w podsekcji Aktualne, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w jego link przechodząc do obszaru postępowania. Następnie z zakładki Dokumenty zamówienia Wykonawca ma możliwość pobrania wszystkich dokumentów w formie skompresowanej (zaznaczając wszystkie lub wybrane załączniki) lub każdego dokumentu odrębnie;
  2. po upływie terminu składania ofert: w sekcji menu Lista ogłoszeń o postępowaniach w podsekcji Archiwalne, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w jego link przechodząc do obszaru postępowania.

Do przystąpienia do postępowania (w tym złożenia oferty) wymagane jest zalogowanie się Wykonawcy na Platformie, które następuje poprzez aplikację Marketplanet OnePlace – wystarczające jest utworzenie bezpłatnego konta użytkownika w wersji BASIC. Powyższe wymaga zapoznania się i akceptacji dotyczących Regulaminu i informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenia zgód na otrzymywanie ofert i informacji handlowych. Instrukcja składania oferty przez Wykonawcę dostępna jest w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://mnisw.ezamawiajacy.pl.

UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 24 godzin w dni robocze -  Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach od 9:00 do 17:00:

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Joanna Petryka
Data wytworzenia informacji:
2019-09-10
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Joanna Petryka (2019-09-10 13:35:53)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików