Raport z kontroli Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie w zakresie prawidłowości wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów finansowanego z budżetu państwa w latach 2009-2010

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików