Raport z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie pt.: "Wykorzystanie opisów semantycznych dla zarządzania procesami wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami" realizowanym w ramach 6. PR - Priorytet 2 (IST), akronim: SUPER, kontrakt: 026850

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2012-06-22
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:24:14)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-08 10:03:40)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-08 10:05:05)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików