Raport z kontroli Narodowego Centrum Nauki w zakresie oceny: - sytuacji ekonomiczno - finansowej Narodowego Centrum Nauki; - prawidłowości działalności i realizacji zadań przez Narodowe Centrum Nauki; - zgodności działań Narodowego Centrum Nauki z przepisami prawa

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Migracja treści
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2012-05-15
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:58)
Modyfikacja:
Piotr Zieliński (2013-05-08 10:07:09)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików