Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 25 kwietnia 2019 r. po kontroli pn. „Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. w części 28 - Nauka, 38 - Szkolnictwo wyższe, 67 - Polska Akademia Nauk oraz wykonanie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk”


Pliki do pobrania