Uroczyste inauguracje roku akademickiego 2019/2020

Inauguracja nowego roku akademickiego to niezwykle ważne wydarzenia dla całej akademickiej społeczności. A szczególnie wyjątkowe dla studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiami. Na inauguracjach  nie mogło zabraknąć ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który z  przedstawicielami  społeczności uczelni przywitał nowy rok akademicki 2019/2020.

– Całość życia uniwersyteckiego zależy od rodzaju ludzi, którzy się w nim znajdują, nie ma sensu rozważać najprawdziwszej nawet idei uniwersytetu, jeżeli brak ludzi, którzy mogliby ją urzeczywistnić – takim cytatem Karla Jaspersa wicepremier Jarosław Gowin przywitał społeczność akademicką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podkreślił tym samym, że – Ludzie ze swoimi talentami i marzeniami, głodem wiedzy i doświadczeniem, potrzebami i oczekiwaniami, ambicjami i zaangażowaniem, indywidualizmem i wolą współpracy, a przede wszystkim wrodzonym dążeniem do prawdy, dobra i piękna – ludzie muszą pozostać najważniejszym punktem odniesienia w życiu akademickim.

Słowa te były dla wicepremiera również ważnym punktem odniesienia na inauguracjach innych małopolskich uczelni, które odwiedził – na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej, Małopolskiej Uczelni Publicznej, a także na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Reforma wypracowana drogą dialogu ze środowiskiem akademickim

Powyższe cytaty odnoszą się do idei, która przyświecała nowej reformie – Konstytucji dla Nauki, stopniowo wprowadzanej w życie od 1 października 2018 roku. – Szacunek dla człowieka, jak i dla uczelni, oznacza też poszanowanie ich wolności. To dlatego Konstytucja dla Nauki radykalnie poszerzyła akademicką autonomię. Wspólnie stworzyliśmy szerokie ramy, które teraz to Państwo wypełniają treścią, korzystając z wolności i biorąc we własne ręce odpowiedzialność za przyszłość uczelni – powiedział Jarosław Gowin na uroczystej inauguracji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Już na samym początku prac nad reformą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie i konsekwentnie kierowało się drogą dialogu, organizując największe w historii Polski po 1989 roku konsultacje społeczne.

Młodzi są naszą przyszłością!

Minione miesiące to dla uczelni czas wytężonej pracy nad nowymi statutami. Pochylając się nad tym tematem pracownicy uczelni musieli zadać sobie wiele pytań, które miały wyznaczyć nowy kierunek, dać uczelni nowy, potężny impuls do rozwoju. Nadchodzący czas przyniesie kolejne etapy reformy, m.in. pierwszy rok działalności szkół doktorskich. To jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki. – Nigdy nie ustawajmy we wsparciu dla studentów i młodych naukowców! To może brzmi banalnie, ale fakty nie kłamią, młodzi są naszą przyszłością – podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego na Politechnice Krakowskiej. – Musimy raz po raz rozbijać szklany sufit blokujący ich rozwój kariery – dodał na inauguracji roku akademickiego na Małopolskiej Uczelni Publicznej. – Same przepisy, nawet najlepsze nie wystarczą. Chodzi też o klimat, który panuje na uczelni. Budujmy zatem klimat zaufania, solidarności i współpracy. A dbając o młodszych nie zapominajmy o szacunku dla doświadczonych mistrzów. Siłą uczelni jest mocny łańcuch pokoleń, pozwalający twórczo łączyć dawne z nowym – powiedział na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wzrost tegorocznego budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe o około 1,3 mld zł

Na sam koniec wicepremier zaznaczył, że nauka i szkolnictwo wyższe potrzebuje większego dofinansowania. Dzięki nakładom pieniężnym i mądrym rozdysponowaniem tych środków polska nauka ma szansę na szybki rozwój. W szkolnictwie wyższym jest wiele młodych zdolnych ludzi z ogromnym potencjałem. – Będę walczył o wzrost nakładów na cały system nauki i szkolnictwa wyższego. Na ten moment przeforsowaliśmy wzrost tegorocznego budżetu o około 1,3 mld złotych – podkreślił wicepremier. Oprócz tego uczelnie otrzymały na inwestycje w 2019 roku 3 mld złotych w obligacjach Skarbu Państwa.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Zespół Informacyjny MNiSW
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Data udostępnienia w BIP:
2019-11-06
Data ostatniej aktualizacji:
2019-10-04
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-06 09:02:44)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików