O wsparciu najwyższej jakości badań naukowych w Europie, czyli posiedzenie plenarne Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Zwiększenie udziału kobiet w grantach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC), innowacje i współpraca z gospodarką, konflikty interesu oraz naruszanie zasad etycznych w prowadzeniu badań naukowych ‒ to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas plenarnego posiedzenia Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Tym razem, na zaproszenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, członkowie Rady ‒ wybitni europejscy uczeni reprezentujący różne dyscypliny naukowe, spotkali się w Krakowie.

 

O doskonałości naukowej w podwawelskim grodzie

‒ Jesteśmy dumni, ze dziś Kraków może być miejscem obrad instytucji, która wytycza kierunki dla doskonałości naukowej, a co za tym idzie ‒ dla rozwoju Europy. To dla nas wielkie wyróżnienie oraz bardzo wyraźne wsparcie – poprzez wybór naszego miasta ERC potwierdza, że cała Europa to jeden obszar swobody naukowej oraz źródło naukowej doskonałości ‒ mówił Jarosław Gowin w trakcie spotkania z członkami Rady. ‒ Ustanowione przez ERC wzorce i sukcesy grantobiorców pomagają nam przekonać społeczeństwa do tego, że inwestowanie w naukę jest ważne i przynosi wymierne korzyści ‒ kontynuował premier Jarosław Gowin.

Podczas krakowskiego spotkania poruszone zostały tematy związane z komunikacją ERC z naukowcami i społeczeństwem, nowym programem ramowym Horyzont Europa oraz kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji i danych pochodzących z badań naukowych. Na dziś planowane jest spotkanie członków Rady z polskimi grantobiorcami ERC i innymi naukowcami, a także z kierownictwem Narodowego Centrum Nauki (NCN).

ERC i NCN

‒ Dzięki długoletniej, bardzo intensywnej współpracy pomiędzy ERC a NCN udało się nam stworzyć polski odpowiednik miejsca, które potrafi docenić i finansować doskonałe naukowe projekty. Za to wsparcie oraz pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni i chcemy z niego jak najdłużej korzystać. Proszę pamiętać że sukces polskiego NCN jest możliwy dzięki ERC ‒ podkreślił premier Jarosław Gowin.

Cele ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest niezależną instytucją, która od 2008 r. finansowo wspiera wysokiej jakości europejskie badania naukowe niezależenie od ich dziedziny. Promuje w ten sposób projekty najlepszych niezależnych naukowców prowadzących własne badania ‒ zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i tych rozpoczynających dopiero swoją karierę naukową. ERC finansuje innowacyjne projekty, kładąc nacisk wyłącznie na ich jakość, a nie na obszar prowadzonych badań.

ERC przyznaje środki na 3 główne rodzaje projektów trwających do 5 lat. Starting Grant (maksymalnie 1,5 mln euro) przeznaczony jest dla osób od 2 do 7 lat po doktoracie, Consolidator Grant (maksymalnie 2 mln euro) ‒ dla naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie, a Advanced Grants (maksymalnie 2,5 mln euro) dla naukowców o ugruntowanym dorobku, prowadzących własne badania.

W czołówce krajów z najwyższą liczbą uzyskanych grantów są: Niemcy (73 granty), Wielka Brytania (64 granty) i Holandia (53 granty). Polscy naukowcy otrzymali dotychczas 32 granty ERC (16 w ramach 7. Programu Ramowego i 16 w Programie Horyzont 2020).

Czytaj więcej o ERC i grantach dla Polaków.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Zespół Informacyjny MNiSW
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-10-23
Data udostępnienia w BIP:
2019-11-06
Data ostatniej aktualizacji:
2019-10-23
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-06 09:19:41)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików