Jarosław Gowin o wsparciu polskich badaczy w dążeniu do doskonałości naukowej

Podczas dzisiejszego spotkania dyrekcji i członków Rady Narodowego Centrum Nauki z Jarosławem Gowinem, wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego rozmawiano przede wszystkim o udziale polskich naukowców w programach finansowanych ze środków europejskich.

Dyskusja koncentrowała się wokół sposobów wsparcia badaczy pracujących w polskich jednostkach w ubieganiu się o finansowanie w konkursach ERC oraz w innych programach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Omawiano również możliwości, jakie niesie ze sobą Horyzont Europa – kolejny program inwestycyjny Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że ważne jest wieloaspektowe wsparcie jednostek naukowych oraz pojedynczych badaczy w ubieganiu się o finansowanie badań ze środków UE, zarówno ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i ze strony agencji wykonawczych, w tym Narodowego Centrum Nauki. Te uzupełniające się działania mają wspierać zaszczepianie w polskiej nauce kultury doskonałości naukowej.

Podczas spotkania przedyskutowano potrzebę szerszego promowania polskich jednostek za granicą jako atrakcyjnych miejsc do prowadzenia zaawansowanych badań, oferujących możliwość uzyskania dodatkowego finansowania w ramach krajowych programów grantowych. Zasygnalizowano również konieczność podjęcia wysiłków w celu zwiększenia udziału polskich naukowców w organach kolegialnych i panelach oceniających ERC poprzez promowanie ich osiągnięć na arenie międzynarodowej.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Zespół Informacyjny MNiSW
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-11-13
Data udostępnienia w BIP:
2019-12-03
Data ostatniej aktualizacji:
2019-11-13
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-03 14:21:12)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików