IDUB: Politechnika Gdańska z czterema nowymi centrami badawczymi

Politechnika Gdańska powołała cztery nowe Centra Badawcze kilka tygodni po tym, jak znalazła się w ścisłym gronie 10 laureatów pierwszego konkursu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Naukowcy, którzy znaleźli się w ich strukturach, będą pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu m.in. bioinżynierii i technologii ekologicznych.

Politechnika Gdańska (PG) w konkursie MNiSW zajęła drugie miejsce (zaraz po Uniwersytecie Warszawskim). Tym samym stajała się najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Szansa na uzyskanie statusu uczelni badawczej to dla Politechniki Gdańskiej nie tylko kwestia prestiżu, ale i dodatkowe środki finansowe, które będą przeznaczone na rozwój dydaktyki i nowych obszarów badawczych w obrębie uczelni. W przypadku PG będzie to ponad 200 mln zł w przeciągu siedmiu lat (2020 – 2026 r.). Uczelnia zagospodaruje je w ramach nowo utworzonych Centrów Badawczych:

  • Centrum Bio – Tech – Med
  • Centrum Eko – Tech
  • Centrum Materiałów Przyszłości
  • Centrum Technologii Cyfrowych

Politechnika określiła także swoje cztery priorytetowe obszary badawcze. Są to:

  • inżynieria materiałowa,
  • ochrona środowiska, ekoenergetyka i ekobudownictwo,
  • technologie elektroenergetyczne, mechatroniczne i informacyjne (ICT),
  • technologie medyczne, biotechnologia.

J. Gowin: 2 miejsce w rankingu to wielki sukces

Inauguracja działalności nowych Centrów Badawczych nastąpiła w środę na konferencji prasowej, która poprzedzała uroczyste posiedzenie senatu uczelni. – Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji Rektorowi prof. Krzysztofowi Wildemu oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Politechnika Gdańska osiągnęła w tym konkursie ogromny sukces. Państwa uczelnia nie tylko uzyskała szanse na osiągnięcie statusu uczelni badawczej, ale także – werdyktem międzynarodowego zespołu ekspertów – zajęła bardzo wysokie drugie miejsce na liście rankingowej. To również początek nowego etapu – przed wszystkimi dziesięcioma uczelniami lata wzmożonej pracy. Jestem przekonany, że staną na wysokości zadania – dodał.

Laureaci konkursu będą poddawani w trakcie ewaluacji. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r. Po tym czasie uczelnie będą miały możliwość przedłużenia finansowania na kolejne lata (2027‒2032). Co najmniej dwie szkoły wyższe, które uzyskają negatywny wynik lub znajdą się na najniższych miejscach listy rankingowej po ewaluacji, nie otrzymają dalszego finansowania. Zwolnione w ten sposób miejsca będą mogły zająć uczelnie lub federacje, które wygrają kolejny konkurs w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Odbędzie się on w 2026 r. i skierowany będzie do tych ośrodków akademickich, które nie były finansowane w ramach pierwszego konkursu.

Upamiętnienie zmarłego rektora Jacka Namieśnika

– Wszyscy chyba na tej sali czujemy, że osobą, która położyła podwaliny pod ten sukces, jest zmarły w kwietniu prof. Jacek Namieśnik – zaznaczył wicepremier J. Gowin. – Jako rektor Politechniki Gdańskiej przyjął zdecydowanie proreformatorski kurs, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie Państwa Alma Mater zaczęła zgłaszać aspiracje do bycia bezsprzecznie jedną z flagowych polskich uczelni. Pan Profesor zdecydował się najwyraźniej wspierać dalej swoją uczelnię mimo przedwczesnego odejścia – zapewne Państwo wiedzą, że prof. Namieśnik, jako jeden z czterech przedstawicieli polskich instytucji naukowych, znalazł się na ostatnio opublikowanej liście najczęściej cytowanych na świecie badaczy.

Cztery nowe Centra Badawcze na Politechnice Gdańskiej

Nowe Centra Badawcze, które rozpoczęły już działalność w obrębie PG to: Centrum Bio-Tech-Med, Centrum Eko-Tech, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości.

Łączą one umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, które mają przełożyć się na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii, bioinżynierii, technologii pro-ekologicznych, technologii cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie.

Dzięki powstaniu nowych centrów, Politechnika Gdańska będzie mogła w jeszcze większym stopniu stawiać nacisk na rozwój w najbardziej obiecujących kierunkach badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie: zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Co szczególnie istotne, nowe, międzywydziałowe Centra Badawcze będą otrzymywać pokaźne dofinansowanie do swojej działalności właśnie z dodatkowych środków uzyskanych dzięki programowi MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

– Centra Badawcze i znajdujące się w ich obrębie zespoły naukowców będziemy znacząco dofinansowywać, w czym pomogą nam dodatkowe środki od ministerstwa, otrzymane z tytułu uzyskania statusu uczelni badawczej – stwierdził prof. Krzysztof Wilde. – Osoby wchodzące w skład Centrów Badawczych będą miały szerokie możliwości dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności, zarówno w kraju jak i za granicą.

Politechnika Gdańska chce przyciągać najlepszych

Środki z programu IDUB będą też przeznaczane na przyciąganie jak najlepszych naukowców, którzy w murach PG znajdą świetne warunki do samorozwoju oraz realizacji swoich badań.

– Będziemy szukać ludzi o jak najlepszych umiejętnościach i jak najwyższych kompetencjach. Takich, które wprowadzą do Gdańska nową jakość naukową – zapewniał prof. Krzysztof Wilde. – Będą to wybitni specjaliści nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Chcemy zaoferować najlepsze warunki pracy uzdolnionym magistrom i doktorantom, którzy do tej pory często wybierali pracę w biznesie, zamiast kontynuowania kariery na polskich uczelniach.

Władze uczelni liczą, że dodatkowe dofinansowanie i utworzenie nowych Centrów Badawczych pomoże przyciągnąć też najzdolniejszych studentów.

– Gdańsk stał się jednym z najciekawszych kierunków przy wyborze docelowej uczelni dla maturzystów z całej Polski. Najzdolniejsi z nich coraz częściej nie trafiają już do Warszawy czy Krakowa, ale właśnie do Gdańska – powiedział prof. Krzysztof Wilde. – Każdy z nich chce się uczyć w jak najlepszych warunkach i zdobywać wiedzę od najlepszych ekspertów, a my zamierzamy im to zapewnić – dodał.

I konkurs IDUB – najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):
1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Gdańska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Uniwersytet Jagielloński
7. Gdański Uniwersytet Medyczny
8. Politechnika Śląska
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10. Uniwersytet Wrocławski

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Zespół Informacyjny MNiSW
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-12-11
Data udostępnienia w BIP:
2019-12-24
Data ostatniej aktualizacji:
2019-12-11
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-12-24 11:09:34)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików