Drugie polsko-brytyjskie forum naukowe: Kobiety w STEM

20 września Ambasada RP w Londynie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ambasada Brytyjska w Warszawie oraz UK Science and Innovation Network byli wspólnie gospodarzami wyjątkowego wydarzenia prezentującego najistotniejsze aspekty współpracy naukowej między Polską i Wielką Brytanią. Drugie Polsko-Brytyjskie Forum Nauki: Kobiety w STEM, które odbyło się w Senate House w Londynie, zgromadziło najlepszych naukowców, którzy mówili o wyzwaniach i szansach dla kobiet w nauce, technologii, inżynierii i matematyce (STEM).

Celem forum było pogłębienie i wzmocnienie relacji między Polską i Wielką Brytanią w dziedzinie nauki, badań i innowacji, a także utrzymanie tempa nabranego na ubiegłorocznym Pierwszym Brytyjsko-Polskim Forum Nauki zorganizowanym w Warszawie w ramach Brytyjsko-Polskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji (YESI). Tegoroczne forum było platformą dla zaproszonych urzędników, badaczy, nauczycieli i wykładowców uniwersyteckich, a także przedsiębiorców ed-tech do wymiany doświadczeń i wiedzy. Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się jak Polska i Wielka Brytania pracują nad równością płci w STEM, a także zidentyfikować nowe obszary współpracy w STEM i szeroko pojętej gospodarce cyfrowej. Podczas wydarzenia omówiony został również wpływ nowych technologii, a mianowicie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, na społeczeństwo i równość płci.

Opisując to wydarzenie, Ambasador RP Arkady Rzegocki powiedział: „Drugie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe jest doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy w dziedzinie badań, nauki i innowacji między Polską a Wielką Brytanią oraz do stworzenia sieci kontaktów i partnerstw. Niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości i omawianie problemów, przed którymi stoi dziś STEM, takich jak potrzeba zwiększenia reprezentacji kobiet, szczególnie w czasach, gdy Polska przeżywa dynamiczny wzrost i rozwój gospodarczy. ”

„Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że nowe wspólne inicjatywy omawiane podczas ostatnich Polsko-Brytyjskich Konsultacji Międzyrządowych stają się rzeczywistością. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zainteresowane budowaniem silnego partnerstwa między polskimi i brytyjskimi agencjami wspierającymi badania, rozwój i mobilność naukowców. Zidentyfikowane dotąd tematy - sztuczna inteligencja, biotechnologia i nauka, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki, informatyki i matematyki, byłyby dobrym punktem wyjścia do wspólnych programów badawczych. Forum daje wyjątkową okazję do wymiany informacji i wzajemnego poznania się ” - powiedziała Anna Budzanowska, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas inauguracji Forum 20 września.

Forum obejmuje warsztaty tematyczne i bloki prowadzone przez przedstawicieli uniwersytetów, instytucji badawczych i innowacyjnych, w tym Women in Science and Engineering (WISE), Intel Corporation i Institute of Making z University College London, a także rektorów polskich uniwersytetów.

Podczas wydarzenia odbyła się seria dyskusji panelowych poświęconych dziewczętom i kobietom podejmującym edukację i karierę w STEM, kobietom w STEM w Polsce i Wielkiej Brytanii, równouprawnieniu płci w kształceniu i profesjach STEM, a także sztucznej inteligencji i nowym technologiom oraz płci. Po dyskusjach odbyło się spotkanie z wybraną grupą najlepszych polskich firm z branży ed-tech.

Więcej informacji na temat forum znajduje się na: polishbritishscienceforum.info.

Biografie wybranych panelistów:

Bianka Siwińska jest naukowcem i działaczem do spraw kobiet w dziedzinie technologii, nauki i innowacji. Obecnie jest dyrektorem Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Zainicjowała wiele publicznych kampanii promujących dziewczyny w STEM w Polsce, takich jak „Girls to Technical Schools”, „Start-up Academy” dla studentek i młodych naukowców, a także projekty: „Lean in STEM”, „IT for SHE”, „ Girls Learn! ” oraz stypendia „New technologies for girls”(we współpracy z Intelem). Jest ekspertem Banku Światowego w Tadżykistanie, a także inicjatorem i dyrektorem największego wydarzenia dla kobiet w dziedzinie technologii w Europie - „Perspektywy Women in Tech Summit”.             

Michał Dżoga jest dyrektorem ds. korporacyjnych i rządowych dla regionu Europy w Intel Corporation. Jest także przewodniczącym Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, ruchu, który opowiada się za przyjaznym procesom innowacyjnym ustawodawstwem i odpowiednimi praktykami w Polsce. W przeszłości Michał Dżoga tworzył i kierował największą fundacją korporacyjną w Polsce - Fundacją Grupy TP, znaną dziś jako Fundacja Orange, która zainicjowała wiele innowacyjnych projektów w całym kraju w dziedzinie nowych technologii i łączności. Swoje życie zawodowe rozpoczął od prowadzenia projektów edukacyjnych dla Prezydenta RP. Michał Dżoga jest ekonomistą, absolwentem stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aleksandra Przegalińska jest adiunktem na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie, a obecnie wizytującym uczonym w Center for Collective Intelligence w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Jest felietonistką i autorką licznych artykułów naukowych na temat sztucznej inteligencji, pracowała także w Komitecie Roboczym ds. Technologii Audiowizualnej dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymała wiele prestiżowych nagród za pracę w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Zespół Informacyjny MNiSW
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-09-20
Data udostępnienia w BIP:
2019-11-06
Data ostatniej aktualizacji:
2019-09-20
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-06 08:53:32)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików