100 dni rządu - podsumowanie osiągnięć MNiSW

I Wzrost nakładów na naukę i nowe projakościowe zasady jej finansowania  

  • Nakłady na naukę rosną o 10,2 proc.

Zakończyły się prace nad budżetem na 2015 rok. Wydatki na naukę w 2015 roku wyniosą 7 mld 438 mln zł, co oznacza wzrost o 690 mln (o 10,2 proc.) w porównaniu z minionym rokiem.

  • Nowe projakościowe zasady finansowania nauki

Pieniądze na naukę będą też efektywniej wydawane. Od 2015 r. o wysokości dotacji na naukę zdecydują rzeczywiste dokonania jednostki naukowej i przyznana jej kategoria.

II Sukcesy w umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego

  • Polski Erasmus dla Ukrainy

Uruchomiliśmy program wsparcia dla studentów z Ukrainy. W 2014 r. przyznaliśmy 85 stypendiów studentom z terenów objętych działaniami wojennymi. Program umożliwił im roczne studia w renomowanych polskich uczelniach. W 2015 r. z pomocy stypendialnej skorzysta 400 kolejnych studentów i doktorantów.

  • Sukces polskich naukowców w Horyzoncie 2020

Do 2020 r. UE na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont 2020 przeznaczy ponad 80 miliardów euro. MNiSW ogłosiło „Pakt dla Horyzontu 2020”, w którym resort, uczelnie i instytuty badawcze zobowiązały się do wspierania naukowców konkurujących o te środki. W pierwszych konkursach wskaźnik sukcesu dla Polski wyniósł 15,8 proc. i jest o 2 proc. wyższy niż średnia dla państw Unii. Polacy są zaangażowani w co siódmy finansowany projekt.

  • Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej – ESO.


ESO to największe obserwatorium astronomiczne na świecie. Organizacja zrzesza 15 europejskich krajów i Brazylię.  Polscy fizycy i astronomowie włączą się w najbardziej zaawansowane badania naukowe i budowę powstającego w Chile największego teleskopu na świecie. Otworzyły się nowe miejsca pracy dla inżynierów i ekspertów w przemyśle kosmicznym. W perspektywie kilku lat polskie podmioty zyskają zamówienia o wartości ok. 20 mln euro.

III Ruszył portal dla maturzystów „Wybierz Studia”

Portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów w ponad 400 uczelniach oraz ocenę ich jakości. Maturzyści mogą wyszukiwać uczelnie i kierunki, filtrując je pod kątem odległości od miejsca zamieszkania czy wymaganych przedmiotów maturalnych. Portal ostrzega przed ryzykownym wyborem – pokazuje, które kierunki zostały nisko ocenione, zawieszone albo są w trakcie likwidacji.

IV Wspieramy powstawanie żłobków i klubów przedszkolaka w uczelniach

 „Maluch na Uczelni” to ogłoszony w grudniu wspólny program ministra nauki i ministra pracy.  Wspieramy powstawanie żłobków i klubików dziecięcych w szkołach wyższych, zatrudnianie opiekunów dziennych. W 2015 r. trafi do uczelni ponad 10 mln zł.

Zachęcamy też rektorów do wprowadzania rozwiązań ułatwiających godzenie obowiązków rodzinnych i naukowych studentom i młodym naukowcom, którzy zostają rodzicami.

V Uniwersytety Młodych Wynalazców już działają

„Uniwersytet Młodych Wynalazców” to ministerialny program, który umożliwił licealistom i gimnazjalistom oraz ich nauczycielom korzystanie z uniwersyteckich laboratoriów i bibliotek. Uczniowie biorą udział  w badaniach naukowych i wykładach. Na działalność 40 Uniwersytetów Młodych Wynalazców przeznaczyliśmy blisko 2 mln zł.

VI Więcej wartościowych praktyk dla studentów

Zainicjowaliśmy kampanię „Studiujesz? Praktykuj!”. Promujemy współpracę uczelni z firmami i zasady wartościowych praktyk studenckich.

Profesjonalizujemy pracę Akademickich Biur Karier. Do 2020 roku wydamy na te cele łącznie ponad 500 mln zł.

Podmiot udostępniający informacje:
informacje wytworzył:
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2015-05-19
Data udostępnienia w BIP:
Data ostatniej aktualizacji:
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2015-05-19 10:51:23)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików