Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych decyzją Nr 0056/NPRH4/H2a/83/2016 z dnia 16 marca 2016 r. przeznaczonych na realizację projektu pt. "Ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza", w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików