Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie w zakresie zgodności działania organów Uczelni z przepisami prawa i statutem, aktami wewnętrznymi oraz z uzyskanymi uprawnieniami w roku akademickim 2015/2016

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików