Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej przyznanej decyzją Nr 5906/E-22/S/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików