Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Gliwicach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie określonym w art. 94 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oceny prawidłowości wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 94 ust. 4a ww. ustawy w latach 2013-2015 r.

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików