Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w zakresie oceny zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Sylwia Pietrzykowska
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2018-01-16
Data udostępnienia w BIP:
2018-01-16
Data ostatniej aktualizacji:
2018-01-16
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-01-16 13:32:21)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików